Focení obřad, novomanželé a svatební hostina
BOHEMIA WERBUNG, s.r.o.

Cena: 7 500 Kč
Cena bez DPH: 0 Kč

Popis

Práce zahrnuje:

 Fotografování svatebního obřadu – snoubenci, svatebčané

 Foto novomanželů na různých romantických místech v blízkosti svatebního obřadu

nebo hostiny, která si předem vybereme a s Vámi prokonzultujeme

 Foto zátiší a detaily se symboly svatby, jako jsou prstýnky, kytice, nebo nevěstiny střevíčky

s osobními věcmi

 Skupinové fotografie novomanželů, rodiny a svatebčanů

(decentní, neobvyklé – podle dohody)

 Foto svatební hostiny (příjezd a uvítání novomanželů, přípitek, úklid střepů,

společný oběd novomanželů, krájení dortu a další tradice)

Výstupy: (první fotografie odevzdáváme do 48 hod, celou zakázku do 3 týdnů) 

 vždy 400 vybraných upravených fotografií v elektronické podobě

 70 upravených fotografií, vytištěných ve formátu 9 x 13 cm

 10 upravených fotografií ve formátu 13 x 18 cm

NEBO

 1 foto kniha s tvrdou vazbou 21 x 21 cm se 100 upravenými fotografiemi

Moje svatba